top of page

Mihin manuaalista terapiaa tarvitaan?

Updated: Mar 15


Konservatiivinen kuntoutus: manuaalinen terapia, fysioterapia, osteopatia, hieronta, kuntoutus. Helsinki, Pohjois-Haaga, Tapanila.

Tervetuloa lukemaan blogiani. Olen ortopedinen osteopaatti ja erikoistunut tuki- ja liikuntaelin sairauksien ja -vaivojen hoitamiseen ja kuntouttamiseen. Vastaanotollani aina perusteellisesti haastatellaan, kliinisesti tutkitaan ja rakennetaan hoitosuunnitelma vaivan tai ongelman kuntouttamiseksi. Tavoitteena on kehittää juuri sinun toiminnallisuutta niin arjessa kuin harrastuksissa.

 

Mitä on manuaalinen terapia?

 

Vastaanotolla ja kotona tehtävän terapeuttisen harjoittelun lisäksi toiminnallisuutta ja vaivan haitta-astetta voidaan lievittää manuaalisen terapian avulla. Manuaalinen terapia (MT) voi olla esimerkiksi nivelten mobilisointia, manipulaatioita tai muiden pehmytkudoksien käsittelyitä kuten esim. lihasten; hierontaa, aktiivista tai passiivista mobilisointia, kalvojen käsittelyä, kinesioteippausta, akupunktiota tai muuta vastaavaa käsin tehtävää terapiaa, mikä antaa keskushermostolle uutta stimulusta ja hoitovastetta kivun tai lihastonuksen (jännittyneisyyden) lievittämiseksi. Nivelen mobilisaatiolla tarkoitetaan nivelen normaalin fysiologisen liikelaajuuden palauttamista ja puolestaan nivelen manipulaatioita tarkoitetaan impulssimaisesti tehtyä nopeaa nivelen fysiologista liikehoitoa. Manuaalisen terapian tarkoituksena on tukea kuntoutusta ja harjoittelua. Manuaalisen terapian voidaan katsoa olevan yksi keino, joka mahdollistaa paremman terapeuttisen harjoittelun: sallien vapaammat nivelten liikkeet tai lievittäen nivelten kipua liikehoidon aikana. Itse pidän manuaalista terapiaa yhtenä tärkeänä osana kuntoutusta, jota vastaanotollani teen terapeuttisen harjoittelun ohella. Tavoitteena on kuitenkin aina lisätä harjoittelua, vastusta sekä progressiota kuntoutuksen edistämiseksi.


Hyvä esimerkki manuaalisesta terapiasta on Page et al. (2016) Cochranen systemaattinen katsaus kiertäjäkalvosimen (rotator-cuff) eri kuntoutuskombinaatioiden vaikutuksesta verrokki- tai placeboryhmään. Systemaattiseen katsaukseen oli valittu 60 eri tutkimusta aina vuoteen 2015 julkaistuista artikkeleista ja yhteensä tutkimuksissa oli 3620 osallistujaa. Yhdessä tutkimuksessa oli verrattu manuaalista terapiaa ja terapeuttista harjoittelua ultraääni palceboryhmään. Tutkimuksessa havaittiin terapian ja harjoittelun lievittävän kipua ja parantavan toiminnallisuutta 7% enemmän kuin verrokkiryhmä, lisäksi suurin osa manuaalista terapiaa saaneista oli tyytyväisempiä kuin verrokkiryhmä. (Page et al., 2016).


Lihasten, nivelten sekä muiden pehmytkudoksien hoitamista manuaalisen terapian avulla. Mobilisointia, mainpulointia, fysioterapiaa ja kuntoutusta. Vastaanotto Helsingin Haagassa tai Tapinilassa.
Manuaalinen terapia eli käsin tehtävä hoitomuoto, jonka tavoitteena on hoitaa kohdealuetta. Esimerkiksi nivelten erilaiset liikehoidot ja lihaskäsittelyt kuuluvat tähän ryhmään.

 

Kuinka paljon manuaalista terapiaa?

 

Manuaalisen terapian määrä riippuu paljon vaivasta, yksilön tarpeista ja tavoitteista sekä mahdollisuuksista. Yllä mainitussa systemaattisessa katsauksessa (Page et al., 2016) terapiajakso kesti 10 viikkoa. Toki tutkimukset antavat aina suuntaa siihen mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Yleensä voidaan ajatella mitä pidempi terapiajakso, sitä vähemmän manuaalista terapiaa ja enemmän kuntoutusta ja terapeuttista harjoittelua. Tyypillisesti ohjattua fysioterapiaa tai manuaalista terapiaa yhdistettynä terapeuttiseen harjoitteluun suoritetaan 1-2 viikon välein ja tietyn ajanjakson verran, toki poikkeuksia on paljon kuten esimerkiksi post-operatiiviset kuntoutukset. Tärkeintä on kuitenkin kuunnella asiakasta ja rakentaa yksilöity hoitosuunnitelma.

 


Lähteet

 

Page, M.J. et al. (2016) Manual therapy and exercise for rotator cuff disease - page, MJ - 2016: Cochrane LibraryCochrane Database of Systematic Reviews. Verkkojulkaisu. Viitattu 14.11.2023. Saatavilla osoitteesta: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012224/full

19 views0 comments

תגובות


bottom of page